Linki

Oceniają

Era krytyki
Weryfikator - celujący
Teatralna nagana
Oceny Legilimens - powyżej oczekiwań
Oceny opowiadań - pisarz (celujący)

Należę

Rejestr